HLAVNÍ INFORMACE
Kongres byl dne 30.9.2020 zrušen.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

4.-6. 11. 2020

Hotel Atlantis

Rozdrojovice 177

Brno – venkov

 

POŘADATEL KONGRESU

Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP

Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

 

PREZIDENT KONGRESU

prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA

přednosta Neurochirurgické kliniky FNUSA v Brně

 

VĚDECKÝ VÝBOR

PŘEDSEDA

prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA

 

 

ČLENOVÉ

doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.

doc. MUDr. Tomáš Česák, Ph.D.

MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D.

doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D.

prim. MUDr. Jan Klener

doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.

prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.

doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.

prof. MUDr. Martin Sameš CSc.

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.

doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA

doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.
 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

doc. MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.

prim. MUDr. Zdeněk Mackerle, Ph.D.

MUDr. Dušan Hrabovský, Ph.D.

MUDr. Hana Valeková

MUDr. Peter Solár

MUDr. Daniela Sochůrková, Ph.D.

MUDr. Čeněk Šilar, MBA

Mgr. Zuzana Hummelová, Ph.D.

Mgr. Lenka Pavlíková

Bc. Lenka Hanáková

Magda Krčmářová


CERTIFIKÁTY O ÚČASTI

LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

 

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

1/2

VÝROČNÍ KONGRES

ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI 

4.- 6.11.2020, Brno

SEKRETARIÁT KONGRESU

BOS. org s. r. o.

Kekulova 38

400 01 Ústí nad Labem

Bc. Tereza Tkáčová

Tel.:  +420 475 534 332

Email: tkacova@bos-congress.cz

www.bos-congress.cz

POŠLETE NÁM VAŠI ZPRÁVU, DOTAZ

     © 2020 BOS. org s. r. o.                                          www.bos-congress.cz                        www.neuro-surgery.cz